Seizoen 2021-2022

Beste ouders en spe(e)l(st)ers,

Het voetbalseizoen loopt bijna op zijn einde, maar we zijn al druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen.

Seizoen 2020-2021 werd overschaduwd door het coronavirus waardoor we jammer genoeg slechts een beperkt aantal wedstrijden konden spelen en waardoor het voor sommige teams zelfs verboden was om nog te trainen.

Als jeugdbestuur hebben we echter geprobeerd iedereen het maximale te kunnen bieden. We willen jullie, de spe(e)l(st)ers en ouders, maar ook ons eigen team van trainers en vrijwilligers, bedanken voor jullie vertrouwen, inzet en enthousiasme tijdens dit moeilijke jaar.

Rekening houdend met het voorbije seizoen heeft het jeugdbestuur beslist om opnieuw verlaagd lidgeld te vragen (voor de tarieven: zie volgende pagina), maar géén kledingpakket aan te bieden voor het nieuwe seizoen. Enkel nieuwe leden die zich aansluiten bij onze club, wordt gevraagd het volledige lidgeld te betalen en zij krijgen dan ook een kledingpakket. Bestaande leden die zelf toch iets extra wensen aan te kopen, kunnen samen met onze nieuwe leden komen passen op onze pasdag op zaterdag 12 juni 2021 tussen 15h en 19h in onze kantine in de Pastorijstraat.

In naam van het jeugdbestuur wensen wij jullie nogmaals te bedanken voor de steun tijdens het voorbije seizoen en we hopen jullie allemaal in goede gezondheid weer te mogen verwelkomen bij de start van seizoen 2021-2022 op maandag 9 augustus 2021. Wij stellen u dan ook graag ons bestuurs-, trainers- én vrijwilligersteam voor, voor het nieuwe seizoen 2021-2022.

Lidgeld jeugdwerking SK Meldert voor seizoen 2021-2022:

Voetbaltuin (°2017):120 € van september 2021 tot eind april 2022
OF in 2 delen te betalen, 60€ in september en
60€ in december.
U6 t.e.m. U9:140 € (bestaande leden) 180 € (nieuwe leden)
U10 t.e.m. U13:160 € (bestaande leden) 200 € (nieuwe leden)
vanaf U15:100 € (bestaande leden) 200 € (nieuwe leden)
  • We kiezen bewust voor een lager tarief voor de U15 aangezien deze groep substantieel veel minder heeft kunnen genieten van het voorbije seizoen.
  • Bij inschrijving van een tweede, derde, … kind van hetzelfde gezin geldt een korting (vanaf U6) van 30€/kind.
Wij vragen u het lidgeld te willen storten op het volgende rekeningnummer op naam van ‘Jeugd SK Meldert’:
     ARGENTA: BE 67 9731 1502 7987
     met vermelding van “naam (speler) + ploeg nieuwe seizoen”
     Gelieve te storten vóór 15 juni 2021.

Voor praktische vragen kunt u terecht bij de volgende personen:

Voorzitter jeugdwerking:
Hans Suffeleers via 0497 52 70 92 of hans.suffeleers@telenet.be

(Nieuwe) Jeugdcoördinator:
Michael Marx via 0484 87 03 22 of michael@LTV.be

Sportieve groeten,
Jeugdbestuur SK Meldert