Intern reglement

Voor jeugdspelers

 • De jeugdtrainer wordt binnen de club aangesproken met ‘trainer’.
 • Bij elke samenkomst wordt de trainer op de gepaste manier begroet.
 • Tijdens wedstrijden wordt door iedere speler de uitrusting van SK Meldert gedragen. Tijdens trainingen mag de speler als Ronaldo, Messi, Hazard, … aantreden.
 • Bij wedstrijden is iedere speler aanwezig in de kleedkamer op het tijdstip dat de trainer op voorhand communiceert. Spelers worden steeds door de trainer begeleid van en naar het terrein.
 • Tijdens trainingen zijn de spelers ten laatste 5 minuten voor aanvang van de training aanwezig.
 • Niemand verlaat de training zonder toestemming/verwittiging van de trainer.
 • Spelers hebben respect voor de infrastructuur en het trainingsmateriaal van de club.
 • Na het einde van iedere wedstrijd zijn we sportief en geven we een hand aan de tegenstander en de scheidsrechter.
 • Het verlaten van kleedkamer na de wedstrijd gebeurt gezamenlijk en in de kantine gaan we in groep bij elkaar zitten.
 • Bij afwezigheid op training of wedstrijd wordt altijd vooraf de trainer verwittigd.
 • Iedereen zet zich steeds voor 100% in voor de ploeg want voetbal is een ‘teamsport’.
 • Na de wedstrijd worden de voetbalschoenen schoon gemaakt aan de daarvoor voorziene borstels, niet in de douche.
 • Na elke wedstrijd moet iedereen zich douchen.
 • Resultaat is ondergeschikt aan de manier van voetballen. Winnen primeert niet, goed voetbal wel.
 • Ploegbelang staat boven eigenbelang.
 • Iedereen speelt volgens de geldende wedstrijdregels (Fair-play).
 • Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn. Sportief gedrag betekent: niet vloeken of schelden, geen discriminerende opmerkingen, niet pesten, niet provoceren, …
 • Luister naar en aanvaard (alleen) de beslissingen, aanwijzingen van de trainer.
 • Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat je kunt trainen en wedstrijden spelen…dit is namelijk niet vanzelfsprekend.
 • Bij problemen kan je altijd terecht bij de trainer of jeugdcoördinator.

Voor de ouders

 • Moedig uw kind aan om te komen trainen en wedstrijden te komen. Moedig hem/haar aan om plezier te maken.
 • Toon positieve belangstelling maar geen overdreven aandacht voor de prestaties van uw kind.
 • Steun uw kind vooral bij tegenslagen en teleurstellingen.
 • Stimuleer uw kind om zich te houden aan de regels van het spel en de fair-play.
 • Kijk naar de prestaties van uw kind, niet naar de score of de eindstand.
 • Moedig niet alleen uw kind aan, maar supporter voor de hele ploeg. Doe dit op een positieve manier d.m.v. een correct taalgebruik, beheersen van emoties, geen confrontatie aan te gaan onderling of met ouders van de tegenstander.
 • Toon steeds respect voor de scheidsrechter en de tegenstander. Wees steeds een voorbeeld voor de spelers. Racisme hoort niet thuis op en naast het veld.
 • Geen inmenging in de opstelling, speelwijze en andere voetbaltechnische aspecten. De coaching gebeurt door de trainer.
 • Voor vragen en/of problemen kan men steeds terecht bij de trainer of de jeugdcoördinator.

Voor de jeugdtrainers

Algemeen

 • Als trainer ben je een vertegenwoordiger van de club, van start tot en met het einde van het seizoen. Je bent steeds aanwezig op de trainingen en wedstrijden waar de club aan deelneemt.
 • Probeer je speler het hele seizoen gemotiveerd te houden. Zoek regelmatig naar nieuwe uitdagingen. Probeer steeds positief en opbouwend te zijn.
 • Je dient SK Meldert positief naar buiten te brengen door zelf een voorbeeld te zijn. Eis de nodige discipline en sportiviteit van je spelers.
 • Je staat in voor de organisatie van je ploeg, samen met de ploegafgevaardigde.
 • Evalueer je spelers 3 keer per seizoen (augustus, december en april) via de door de club ter beschikking gestelde formulieren en bezorg deze aan de jeugdcoördinator.
 • Toon je betrokkenheid met de club door aanwezig te zijn op extra-sportieve activiteiten van de club.
 • Als jeugdtrainer ben je aanwezig op de trainersvergaderingen.
 • Respecteer de structuur en visie van de club, de bevoegdheden en de beslissingen die genomen worden door het bestuur.

Trainingen

 • Je bent tijdig aanwezig voor aanvang van de trainingen.
 • Begeef je altijd samen met je spelers naar het terrein. Laat je spelers nooit alleen naar het terrein gaan.
 • Bij slechte weersomstandigheden beslis je in overleg met de jeugdcoördinator over afgelasting.
 • Bij afgelastingen verwittig je tijdig al je spelers.
 • Een goede training moet je goed voorbereiden. Een goede jeugdtrainer bereidt elke training voor volgens het opleidingsplan van de club.
 • Je bent verantwoordelijk voor het materiaal en ziet er op toe dat er zorg voor gedragen wordt.
 • Ruim steeds je veldje (materiaal, ev doelen) op bij het einde van de training.
 • Indien je geen training kan geven, meld je dit tijdig aan de jeugdcoördinator, zodat een vervangtrainer kan ingeschakeld worden.
 • Vul de aanwezigheidslijst in voor de spelers die aanwezig zijn op training.

Wedstrijden

 • Je bent tijdig aanwezig op het afgesproken uur.
 • Bij afgelastingen verwittig je iedere speler.
 • Wanneer je niet aanwezig kan zijn op een wedstrijd, meld je dit tijdig aan de jeugdcoördinator zodat er een vervangtrainer kan worden gezocht.
 • Bereid je wedstrijd voor: aanwezigheden, posities, vervangingen, … Iedere speler moet minimaal 50% van de wedstrijd kunnen spelen en iedere speler moet evenveel speelkansen krijgen over x-aantal wedstrijden.
 • Noteer de vervangingen en speelminuten na de wedstrijd op de door te club ter beschikking gestelde formulieren.
 • Als trainer draag je de clubuitrusting en je ziet erop toe dat je spelers dit ook doen.
 • Zorg dat er voor iedere wedstrijd een ploegafgevaardigde aanwezig is.
 • Je bent een voorbeeld voor je spelers. Je toont respect tegenover de tegenstander, scheidsrechter en accommodatie. Let op je taalgebruik en maak geen ongepaste opmerkingen.
 • Trainers die meer spelers ter beschikking hebben dan toegelaten op het wedstrijdblad, zullen via een beurtrolsysteem zorgen dat iedereen voldoende kan deelnemen aan de wedstrijden.
 • Het doorschuiven van spelers voor een wedstrijd kan onderling worden afgesproken in samenspraak met de jeugdcoördinator.
 • Tijdens de rust van een wedstrijd blijven de jeugdtrainers in de kleedkamer bij hun spelers.
 • Na de wedstrijd verlaat je samen met de spelers de kleedkamer.
 • Tijdens de thuiswedstrijden dienen de kleedkamers opgeruimd en gepoetst te worden. Spreek dit af met je collega-trainers.

Voor de ploegafgevaardigden

 • Hij/zij vult voor aanvang van de wedstrijd, online, het wedstrijdblad correct in.
 • Hij/zij moet een officiële armband dragen (wit, driekleur of clubkleuren).
 • Hij/zij heeft een voorbeeldfunctie voor het team en gedraagt zich te allen tijde sportief (fairplay).
 • Hij/zij heeft respect voor spelers, ouders, scheidsrechter en tegenstanders.
 • Hij/zij vermijdt handelingen van discriminatie, schelden, grof taalgebruik, pesten of kwetsen.
 • Hij/zij is de assistent van de trainer.
 • Hij/zij is er verantwoordelijk voor dat bij de thuiswedstrijden de kleedkamers opgeruimd en gepoetst zijn (dit mag uiteraard gedelegeerd worden in een beurtrol in de ploeg, vanaf U10 kunnen ook spelers hier perfect in betrokken worden)