Missie en visie

SK Meldert is de enige sportvereniging in Meldert, voor en door mensen van Meldert en omstreken, waar jeugd en volwassenen, die graag willen voetballen, terecht kunnen voor sportieve ontspanning vanuit een gezonde drive naar competitie maar waar resultaten ondergeschikt zijn aan onderling respect, vriendschap en plezier.

Missie

Gezien ons dorp Meldert aantrekkelijk is voor vele jonge gezinnen, wensen wij als club SK Meldert een actieve jeugdwerking aan te bieden aan de vele gezinnen opdat hun zonen en/of dochters actief voetbal kunnen spelen in hun eigen dorp. Dit biedt als voordeel dat de trainingen lokaal kunnen doorgaan en ouders geen verre verplaatsingen moeten doen om hun zoon of dochter weg te brengen naar hun activiteit.

SK Meldert wil een omgeving scheppen waar het plezier van het bewegen en de spontane spelvreugde van elke jeugdspeler, ongeacht zijn niveau, centraal staan. Voetbal is FUN! We trachten ervoor te zorgen dat onze jeugdspelers voetbal komen ‘spelen’. We willen daarom voorwaarden scheppen die onze leden toelaten met veel plezier de voetbalsport te beoefenen op recreatief (gewestelijk) en meer prestatiegericht (provinciaal) niveau. We willen ALLE kinderen die zich aanbieden op onze club de kans geven zich te ontwikkelen volgens zijn/haar mogelijkheden tijdens de trainingen en de wedstrijden. Daarom hanteren we het principe dat iedere jeugdspeler minimaal 50% van de wedstrijdduur moet spelen én iedere speler evenveel speelminuten verdient en deze ook krijgt.

SK Meldert biedt kinderen de mogelijkheid het ‘voetbalspelletje’ te spelen vanaf een leeftijd van 4 jaar (voetbalspeeltuin) met als uiteindelijk doel een uiteindelijke integratie van onze eigen jeugdspelers in de A-kern van de club.

Ook is het onze missie een kwaliteitsvolle jeugdopleiding te brengen waar het jeugdbestuur, jeugdcoördinator én een team van gemotiveerde en bekwame trainers een uitgewerkt jeugdplan volgen. Dit jeugdplan beantwoordt aan de fysieke, mentale en sociale mogelijkheden van de jeugdspelers en de doelstellingen en inhoud ervan zijn aangepast aan hun niveau en ontwikkeling.

Daarnaast willen we ook een sociale en opvoedende rol vervullen. Als club hanteren we een intern reglement voor spelers, ouders, trainers en afgevaardigden. We zullen er als club over waken dat de gestelde regels worden nageleefd. Normen en waarden als teamspirit, wederzijds respect en fairplay primeren.

Visie

SK Meldert hanteert een jeugdplan op basis van de KBVK – opleidingsvisie. Per leeftijdscategorie wordt gebruik gemaakt van een leerplan waarin de gepaste leerdoelen 2-2, 3-3, 5-5 en 8-8 aan bod komen. Van onze jeugdtrainers wordt verwacht deze doelstellingen te volgen.

Naast dit jeugdplan hebben we als club ook een spelconcept ontwikkeld voor iedere jeugdploeg. Dit is gebaseerd op ‘zone-voetbal’ waarbij de taken op iedere positie uitgewerkt zijn. Onze trainers trachten dit maximaal aan te brengen waarbij de ontwikkeling en beleving als individu en ploeg
centraal staan en het resultaat ondergeschikt blijft.

FUN moet het hoofdbestanddeel zijn van de opleiding. Voor iedere jeugdploeg proberen we jeugdtrainers te voorzien die reeds jarenlange ervaring hebben op het vlak van jeugdtrainer. Het merendeel van onze trainers beschikken reeds over een trainersdiploma van de federale
trainersschool.

Het jeugdbestuur zorgt ervoor dat zijn jeugdtrainers in de best mogelijke omstandigheden kunnen werken. Het bestuur probeert hen maximaal te ondersteunen. Dit jeugdbestuur beschikt ook over een eigen financieel beleid binnen de club, los van het dagelijks bestuur. Zo kunnen alle inkomsten rechtstreeks ingezet worden voor de jeugdwerking en onze jeugdspelers.

Vanaf dit seizoen is de club gestart met de aanleg van het vernieuwde complex. De club biedt zo voor iedere jeugdploeg en jeugdspeler optimale trainings- en wedstrijdmogelijkheden.